Wednesday, March 31, 2010

Goodbye Saigon"Tôi là kẻ vô đạo trong tình yêu
những khi tôi giận hờn cuộc đời.
Khi cuộc đời yêu tôi,
tôi sẽ là tín đồ của tình yêu."
- Trịnh Công Sơn